Phương pháp giao dịch forex hay với mô hình 1-2-3 (STFX)

Phương pháp giao dịch forex hay với mô hình 1-2-3 (STFX)

Phương pháp giao dịch forex hay với mô hình 1-2-3 (STFX)
Bác cho mình hỏi là ở đâu bác tìm được tài liệu (nước ngoài) này hay vậy?
Mình cũng muốn tìm đọc nhiều hệ thống giao dịch, để tìm được hệ thống giao dịch phù hợp với đặc điểm bản thân.
Cám ơn và chúc bác thành công trong trading!
 
Mình đã có bản full không che, nếu chủ thớt đồng ý thì mình sẽ post lên cho anh em dùng.
phải hỏi ý chủ thớt @Taifx đã chứ không dám đánh trống trước cửa nhà sấm, múa rìu qua mắt thợ.
:)
Mình đã có bản full không che, nếu chủ thớt đồng ý thì mình sẽ post lên cho anh em dùng.
phải hỏi ý chủ thớt @Taifx đã chứ không dám đánh trống trước cửa nhà sấm, múa rìu qua mắt thợ.
:)
bác @thangco cho xin bản dịch với nhé. email của mình :[email protected].
cảm ơn bác
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

 • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 472 Xem / 45 Trả lời
 • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 221 Xem / 2 Trả lời
 • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 574 Xem / 12 Trả lời
 • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,749 Xem / 14 Trả lời
 • phaisinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 77 Xem / 1 Trả lời
 • AdBlock Detected

  We get it, advertisements are annoying!

  Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

  Back
  Bên trên