Lớp học TraderViet

Những kiến thức cơ bản về mô hình nến Nhật, Price action, Ichimoku, Pin bar và giao dịch theo xu hướng đều miễn phí cho anh em đam mê Forex, ngoại hối

Lớp học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT

Học phân tích kỹ thuật chuẩn CMT bao gồm các kiến thức trading theo chuẩn chứng chỉ CMT được nhiều tổ chức tài chính tin dùng
Chủ đề
129
Bài viết
448
Chủ đề
129
Bài viết
448

Lớp học Forex Cơ bản

Tổng hợp những thông tin cơ bản về forex và ngoại hối, cách thức thị trường tài chính vận hành và các từ ngữ chuyên môn thị trường
Chủ đề
194
Bài viết
201
Chủ đề
194
Bài viết
201

Lớp học Price Action

Tổng hợp các kiến thức về giao dịch theo price action, các tín hiệu và những điều cần lưu ý khi đọc biểu đồ và trade theo phong cách price action
Chủ đề
10
Bài viết
17
Chủ đề
10
Bài viết
17

Lớp học Pin Bar

Tổng hợp các mẫu nến pin bar, các kĩ thuật trade sử dụng pin bar, cách ứng dụng pin bar để nhận biết các tín hiệu giao dịch tin cậy và kết hợp pin bar
Chủ đề
9
Bài viết
10
Chủ đề
9
Bài viết
10

Lớp học Ichimoku

Tổng hợp các chiến thuật trading hiệu quả trên chart Ichimoku, các yếu tố cần phải có để trade bằng Ichimoku cùng những định nghĩa cơ bản nhất
Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Lớp học Mô hình nến Nhật

Tổng hợp nhiều mẫu mô hình nến Nhật Doji, Bullish, Bearish và nhiều mẫu nến thường xuyên được sử dụng trên chart thực tế dễ nhận biết và dễ ghi nhớ
Chủ đề
33
Bài viết
35
Chủ đề
33
Bài viết
35

Lớp học Mô hình giá

Tổng hợp các mẫu mô hình giá phổ biến dễ nhận biết trong giao dịch, cách hướng dẫn nhận biết các mẫu biểu đồ giá cơ bản trên chart
Chủ đề
38
Bài viết
44
Chủ đề
38
Bài viết
44

Lớp học Giao dịch theo xu hướng

Tổng hợp các kiến thức cơ bản cần thiết để giao dịch theo xu hướng được hoàn chỉnh nhất, những lưu ý khi nhìn một xu hướng giá trên biểu đồ
Chủ đề
6
Bài viết
594
Chủ đề
6
Bài viết
594
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên