Những đặc điểm cơ bản của FOMC Meeting

Những đặc điểm cơ bản của FOMC Meeting

Những đặc điểm cơ bản của FOMC Meeting

pipsmaster

Administrator
Đã Xác Nhận
IB Việt Nam
1,528
8,253
FOMC Meeting hay còn gọi là Cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang là cuộc họp bao gồm 12 thành viên mục đích nhằm xác định chính sách tiền tệ ngắn hạn. FOMC Meeting họp 8 lần một năm và mọi thay đổi mà Ủy ban quyết định sẽ được công bố ngay sau cuộc họp.

[B]FOMC Meeting gồm những thành viên nào?[/B]


Có 12 thành viên FOMC trong mọi cuộc họp, trong đó 7 thành viên của Hội đồng Thống đốc Hệ thống Dự trữ Liên bang (FRS). FOMC bao gồm Chủ tịch Hội đồng và 5 trong số 12 chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, những người phục vụ nhiệm kỳ một năm theo lịch trình luân chuyển ba năm một lần, ngoại trừ chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York có nhiệm kỳ trong ủy ban FOMC vĩnh viễn.

fomc-meeting-1.png

Bảy trong số mười hai chủ tịch Ngân hàng Dự trữ còn lại không được chỉ định là thành viên trong một năm nhất định vẫn tham dự các cuộc họp của FOMC.

[B]Mục đích của FOMC Meeting[/B]


Trong cuộc họp, các thành viên thảo luận về sự phát triển trong thị trường tài chính địa phương, đất nước và toàn cầu, cũng như dự báo kinh tế và tài chính. Tất cả những người tham gia chia sẻ quan điểm của họ về lập trường kinh tế và lập luận về chính sách tiền tệ thế nào trong tương lai sẽ có lợi nhất cho đất nước.

Sau nhiều lần cân nhắc bởi tất cả những người tham gia, chỉ những thành viên FOMC được chỉ định mới có thể bỏ phiếu cho một chính sách mà họ cho là phù hợp.

Kết quả được thông báo cho người quản lý hệ thống Tài khoản thị trường mở (SOMA), người chịu trách nhiệm cho các nhân viên tại bàn giao dịch tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York nơi mua và bán chứng khoán của chính phủ.

fomc-meeting-2.png

Bàn giao dịch nhận được các chỉ thị từ FOMC cho biết tỷ lệ mà FOMC đã bỏ phiếu thông qua cho các quỹ liên bang để giao dịch. Bàn giao dịch sau đó tiến hành mua hoặc bán chứng khoán chính phủ trên thị trường mở. Nếu các thành viên bỏ phiếu để duy trì chính sách hiện tại sẽ không có hành động giao dịch nào từ bàn giao dịch.

Lịch họp FOMC Meeting 2018

Diễn ra tám cuộc họp một năm. Tuy nhiên, FOMC có thể họp hơn tám lần nếu điều kiện kinh tế yêu cầu. Các cuộc họp được tổ chức trong một hoặc hai ngày và Bản tóm tắt cuộc họp (FOMC Meeting Minute) được công bố ba tuần sau ngày có quyết định chính sách, một sự cải thiện lớn từ độ trễ 6 đến 8 tuần trước đây.
 • Ngày 30-31 tháng 1
 • Ngày 20-21 tháng 3
 • Ngày 1-2 tháng 5
 • Ngày 12-13 tháng 6
 • Ngày 31 tháng 8
 • Ngày 25-26 tháng 9
 • Ngày 7-8 tháng 11
 • Ngày 18-19 tháng 12

[B]Kết quả của FOMC Meeting[/B]


FED xác định lãi suất tại cuộc họp FOMC nên bản công bố sau cuộc họp này là rất quan trọng. Việc đầu cơ thường xảy ra vài tuần trước khi cuộc họp diễn ra.

Sự thay đổi dự kiến về lãi suất (nếu có) có thể gây ra hành động quyết liệt của thị trường nếu thông báo khác với dự đoán của thị trường. Cắt giảm lãi suất có thể kích thích nền kinh tế, nhưng đồng thời làm giảm giá trị của tiền tệ. Cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang - Cuộc họp FOMC

Nguồn investopedia.com
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

 • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 315 Xem / 21 Trả lời
 • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 77 Trả lời
 • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,998 Xem / 82 Trả lời
 • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 3 Trả lời
 • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 107 Xem / 2 Trả lời
 • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 131 Xem / 3 Trả lời
 • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 234 Xem / 9 Trả lời
 • AdBlock Detected

  We get it, advertisements are annoying!

  Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

  Back
  Bên trên