Hệ thống giao dịch Đập Thị Trường trên Forex Factory

Hệ thống giao dịch Đập Thị Trường trên Forex Factory

Hệ thống giao dịch Đập Thị Trường trên Forex Factory
bác nào cài dc hệ thống này hướng dẫn mình với, mình cài xong đưa indi vào biểu đồ mà ko dc
 
Khi cài và chạy thì nó báo là "các chỉ số này đã hết hạn, liên hệ...", phải làm sao ạ?
 
Cái báo động nó cứ báo từng giây nhức cả đầu, làm sao mà tắt đi được vậy anh em
 
Hay thật, mấy cái indicator xác định xu hướng đó là tên là gì vậy Nhật Hoài ơi:p:D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

 • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 592 Xem / 49 Trả lời
 • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 156 Xem / 13 Trả lời
 • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 74 Xem / 2 Trả lời
 • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 82 Xem / 3 Trả lời
 • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,957 Xem / 81 Trả lời
 • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 221 Xem / 9 Trả lời
 • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,016 Xem / 47 Trả lời
 • AdBlock Detected

  We get it, advertisements are annoying!

  Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

  Back
  Bên trên