AUDUSD có đi về vùng 0.7156 không ?

AUDUSD có đi về vùng 0.7156 không ?

AUDUSD có đi về vùng 0.7156 không ?

Mai Văn Hải

Active Member
313
521
Nhìn lên biểu đồ tuần, ta dễ dàng nhận thấy giá đang nằm trong một kênh giá đi xuống rất đẹp. Đặc biệt, 2 tuần vừa rồi là hai cây pinbar rất đẹp, với 2 cây pin bar này nó mang đầy đủ đặc điểm kỹ thuật để báo hiệu thị trường sẽ đảo chiều.

Nếu trong thời gian tới, giá đảo chiều và phá vỡ kênh xu hướng đi lên trên biểu đồ ngày thì nó sẽ là dấu hiệu chứng tỏ khả năng giá chạy về vùng 0.1756 là rất cao.

Những dấu hiệu của thị trường hiện tại đang cho thấy khả năng rất cao giá sẽ về vùng 0.1756. AUDUSDWeekly.png AUDUSd1.png AUDUSD2.png AUDUSDDaily.png
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

 • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 478 Xem / 45 Trả lời
 • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 2 Trả lời
 • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 577 Xem / 12 Trả lời
 • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,750 Xem / 14 Trả lời
 • phaisinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 80 Xem / 1 Trả lời
 • AdBlock Detected

  We get it, advertisements are annoying!

  Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

  Back
  Bên trên