stochastic oscilator

  1. Phương Thúy

    Lợi nhuận bùng nổ với cách kết hợp "siêu hay" từ chỉ báo Stochastic và 2 đường trung bình động

    Việc kết hợp hai chỉ báo Stochastic và đường trung bình động sẽ tạo nên một chiến lược giao dịch hiệu quả với một chỉ báo xác nhận hướng đi của thị trường và tìm điểm vào lệnh, một chỉ báo còn lại xác nhận cho điểm vào để tăng xác suất thành công cho chiến lược. Nếu như bạn hiểu được vai trò...
  2. Le Hue Truong

    Chiến lược giao dịch chỉ 10 phút CỰC ĐƠN GIẢN giúp trader kiếm được KÈO THƠM (Phần 1)

    Xin chào cả nhà! Sau đây sẽ là chia sẻ của trader u/ParallaxFX trên reddit.com về chiến lược giao dịch 10 phút cực đơn giản và dễ hiểu của anh ấy... Chiến lược này sẽ được giải thích chi tiết qua nhiều phần, hôm nay chúng ta cùng đến với phần đầu tiên nhé! -------------------------------...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên