phân tích từ các tổ chức lớn

 1. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 24/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 2 lệnh mới được đặt: Lệnh bán GBPCHF Lệnh bán NZDUSD 2 Lệnh chốt lời: 2 Lệnh mua EURGBP Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng...
 2. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 23/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác. -------------------...
 3. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 22/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 2 lệnh mới được đặt: Lệnh bán EURGBP Lệnh mua GBPUSD 1 Lệnh dừng lỗ Lệnh bán EURGBP 1 Lệnh chốt lời Lệnh mua GBPUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều...
 4. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 19/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. 1 Lệnh huề vốn Lệnh mua GBPUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược...
 5. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 17/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán GBPUSD Lệnh mua GBPUSD 1 Lệnh chốt lời Lệnh bán AUDUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng...
 6. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 16/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán AUDUSD 2 Lệnh dừng lỗ: Lệnh mua EURUSD Lệnh mua GBPUSD 1 Lệnh chốt lời Lệnh bán EURJPY Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều...
 7. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 12/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán GBPUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác...
 8. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 11/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán EURGBP Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác...
 9. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 10/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác. -------------------...
 10. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 09/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán EURJPY Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác...
 11. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 08/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. 1 Lệnh chốt lời: Lệnh mua EURGBP Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến...
 12. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 05/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác. -------------------...
 13. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 04/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác. -------------------...
 14. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 03/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 3 lệnh mới được đặt: Lệnh bán GBPCAD Lệnh mua EURGBP Lệnh mua AUDUSD Có 3 lệnh chốt lời: Lệnh mua GBPUSD Lệnh bán GBPUSD Lệnh bán CHFJPY Mình đã cập nhật các chiến...
 15. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 02/04

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác. -------------------...
 16. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 29/03

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác. -------------------...
 17. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 28/03

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác. -------------------...
 18. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 27/03

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác. -------------------...
 19. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 26/03

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác. -------------------...
 20. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 25/03

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh mua EURCHF 1 Lệnh dừng lỗ Lệnh bán EURGBP Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên