phân tích bitcoin hôm nay

 1. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (24/04) - Suy yếu quanh kháng cự

  Bitcoin có ngày giảm trong hôm qua, nhưng có vẻ sức ép vẫn đang dồn lên trên nhiều hơn. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ mua Bitcoin với 02 kịch bản trong hôm qua đã...
 2. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (23/04) - Nhịp tăng đầy bất ổn

  Sau 02 ngày chững lại cuối tuần rồi, Bitcoin đã tăng tốc tăng giá lên phía trên trong hôm qua. Nhưng nhìn sâu vào nhịp tăng này thì có thể thấy dấu hiệu của sự bất ổn. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý...
 3. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (22/04) - Quay đầu?

  Với sức ép mua từ dưới, Bitcoin liệu có khả năng quay đầu lên phía trên không? Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ mua/bán Bitcoin cuối tuần rồi đã không thể kích hoạt...
 4. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (19/04) - Chờ một cú phá vỡ

  Ngày tăng giá hôm qua của Bitcoin khiến trạng thái nén giá sâu quay trở lại, có thể dẫn đến một cú bùng nổ biến động tới đây. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán...
 5. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (18/04) - Nguy cấp

  Sức ép đang dồn xuống phía dưới cho Bitcoin, có thể dẫn đến khả năng hình thành một cú bung đáy. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán Bitcoin từ kháng cự bên trên trong...
 6. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (17/04) - Thời điểm kích hoạt biến động lớn gần kề?

  Bitcoin có hành vi nén giá chặt hơn nữa vào hôm qua, dễ dẫn đến khả năng kích hoạt biến động lớn gần kề. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán/chờ mua ở kháng cự phía...
 7. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (16/04) - Tích lũy sâu hơn, chờ bùng nổ mạnh

  Bitcoin tiếp tục đi vào trạng thái tích lũy sâu hơn, có thể tạo nên ngòi nổ cho một đợt biến động mạnh mẽ tiếp theo. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán Bitcoin từ...
 8. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (15/04) - Chân ái 60.000, nhưng chưa đảo chiều được

  Hai ngày cuối tuần đang chứng kiến Bitcoin có lực mua từ vùng 60.000. Tuy nhiên về ngắn hạn thì vẫn đang chưa đẹp. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ mua Bitcoin từ các hỗ...
 9. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (12/04) - Chuẩn bị phá đỉnh?

  Bitcoin giảm trong hôm qua, nhưng có vẻ đang chuẩn bị cho một cú phá đỉnh. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ mua Bitcoin trong hôm qua đã không kích hoạt được, vì giá...
 10. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (11/04) - Quay lại vùng nóng

  Ngày tăng giá hôm qua đẩy Bitcoin quay trở lại vùng "nóng". Hành vi giá quanh vùng này có thể sẽ là yếu tố quan trọng trong thời gian tới cho Bitcoin. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch...
 11. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (10/04) - Dấu hiệu bất ổn

  Với ngày giảm giá hôm qua, Bitcoin đang cho thấy sự bất ổn trong hành vi giá tại một vùng giá quan trọng. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ mua Bitcoin từ vùng hỗ trợ bên...
 12. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (09/04) - Sẽ có sóng lớn sau cú phá vỡ này?

  BItcoin vừa tạo hành vi giá phá vỡ tăng vào hôm qua, có thể là dấu hiệu cho khả năng sắp có biến động giá lớn. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán Bitcoin trong hôm qua...
 13. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (08/04) - Dấu hiệu Price Action đuối sức

  Bitcoin tăng giá liên tục 02 ngày cuối tuần, nhưng dấu hiệu đuối sức đã xuất hiện. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ mua/chờ bán Bitcoin trong cuối tuần rồi đều không...
 14. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (05/04) - Thành bại có tại tối nay?

  Bitcoin có ngày tăng giá thứ hai liên tiếp, đẩy giá lên tiếp cận trở lại vùng kháng cự mạnh. Tối nay có dữ liệu kinh tế Mỹ đáng chú ý, có thể tạo biến động giá cho thị trường. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết...
 15. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (04/04) - Vẫn còn dấu hiệu suy yếu

  Bitcoin tăng giá trong hôm qua, nhưng dấu hiệu suy yếu vẫn còn đó, có thể dẫn đến khả năng giảm giá thêm. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán Bitcoin từ kháng cự bên...
 16. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (03/04) - Đã có phá vỡ

  Bitcoin đã chính thức phá vỡ khỏi vùng tích lũy trong thời gian vừa qua, có thể là dấu hiệu hành vi giá cho khả năng biến động mới. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ mua...
 17. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (02/04) - Dấu hiệu nguy hiểm

  Ngày giảm giá hôm qua chưa đe dọa nhiều cho Bitcoin, nhưng có vẻ tình hình đang tệ đi với hành vi giá đầu ngày hôm nay. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ mua Bitcoin từ...
 18. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (01/04) - Nén giá sâu ở vùng quan trọng

  Bitcoin tiếp diễn hành vi nén giá sâu tại vùng giá quan trọng, có thể dẫn đến biến động giá mạnh mẽ tới đây. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng mua Bitcoin từ vùng hỗ trợ bên...
 19. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (29/03) - Cố gắng nhưng chưa đủ

  Bitcoin tăng giá vào hôm qua, nhưng chưa đủ để tạo nên động lực nào. Giá vẫn đang nằm ở vùng cẩn trọng. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng mua Bitcoin từ vùng hỗ trợ bên dưới...
 20. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (28/03) - Báo động đỏ

  Có vẻ như Bitcoin đang có "báo động đỏ" về khả năng chững lại, thậm chí là kéo ngược trở xuống. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ mua Bitcoin từ vùng hỗ trợ bên dưới đã...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên