btcusdt

 1. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (04/12) - Phá vỡ 40.000 nhưng cần cẩn thận

  #Bitcoin #BTCUSDT trong sáng nay đã phá vỡ "trần" giá 40.000 để vượt lên đến sát 41.000 hiện nay, hình thành mốc giá cao nhất mới của năm nay, mà thực ra là mốc giá cao nhất kể từ giữa tháng 04/2022. Sức mạnh giá tăng là có, nhưng lưu ý khả năng ngưng tăng giá diễn ra vào lúc này. Mời anh em...
 2. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (01/12) - Combo Price Action gợi biến động lớn

  #Bitcoin #BTCUSDT thể hiện trạng thái nén giá sâu trong hôm qua, có thể là dấu hiệu cho khả năng kích hoạt biến động giá mạnh mẽ trong thời gian tới. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch...
 3. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (30/11) - Bẫy Giá một lần nữa

  Một cú bẫy giá nữa lại vừa sập xuống trong hôm qua, cản bước đà tăng của #Bitcoin #BTCUSDT. Giai đoạn này tiếp tục lưu ý biến động lớn. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ...
 4. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (29/11) - Chuẩn bị phá đỉnh?

  #Bitcoin #BTCUSDT sau ngày tăng giá hôm qua hiện đang tiếp cận lại đỉnh cũ. Một cú phá đỉnh này sẽ giúp #Bitcoin #BTCUSDT quay lại xu hướng tăng giá, tạo đỉnh giá cao nhất mới cho năm nay. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường...
 5. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (28/11) - Lực mua vẫn còn. Lưu ý thời điểm

  Mặc dù giảm trong hôm qua nhưng #Bitcoin #BTCUSDT tiếp tục thể hiện lực mua từ bên dưới. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ mua #BTCUSDT từ vùng hỗ trợ bên dưới đã giúp...
 6. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (27/11) - Bẫy giá đã sập

  Nỗ lực đẩy giá lên cao hơn của #Bitcoin #BTCUSDT đã tạm thất bị khi giá bật ngược trở xuống, hình thành bẫy giá. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng mua #Bitcoin #BTCUSDT từ hỗ...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên